Activitats a Mòuu

Setmana del 25-03-19 al 01-03-19

Dilluns

SESSIONS
INDIVIDUALS
16:30 a 19:30

 

 

Dimarts 

SESSIONS
INDIVIDUALS
09:00 a 13:00
15:00 a 19:00

 

Dimecres 

SESSIONS
INDIVIDUALS
16:30 a 19:30

 

 

Dijous 

SESSIONS INDIVIDUALS
16:30 a 19:30

Divendres

SESSIONS
INDIVIDUALS
09:00 a 13:00
15:00 a 19:00

 

SONOCURA

19:00

 

 

Dissabte

Diumenge