CENTRE MÒUU

MARINA ARENY BALAGUERÓ

DNI: 47168911M

 

CENTRE MÒUU podrà realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions respecte a la informació continguda en la seva web, o en la seva configuració o presentació.

 

CENTRE MÒUU realitza tots els esforços possibles perquè la informació subministrada a través de la seva pàgina web sigui clara, comprensible i adequada, així com per a evitar errors en la mesura del possible i, si escau, reparar-los o actualitzar-los. No obstant això, CENTRE MÒUU no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

 

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts, textos, guies, distintius corporatius, imatges, et altera d’aquest lloc Web són propietat de CENTRE MÒUU i, quan correspongui, de les restants associacions i entitats esmentades en aquesta pàgina, estant protegits per l’ordenament jurídic espanyol i per les normes comunitàries i internacionals que resultin d’aplicació.

 

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquests continguts -estalvi en els supòsits permesos legalment per a ús personal i privat-, constitueixen una infracció dels drets de propietat intel·lectual de CENTRE MÒUU o d’aquell que sigui titular.

 

Queda prohibida la reproducció, total o parcial, distribució, comercialització o transformació de qualsevol dels continguts de la pàgina web sense la prèvia autorització escrita de CENTRE MÒUU.

 

S’autoritza la impressió i descàrrega d’extractes dels continguts de la pàgina web de CENTRE MÒUU únicament quan es realitzin per a ús personal i privat. Les sol·licituds a aquests efectes podran dirigir-se a mouuautosuperat@hotmail.es. Per a exercir el dret de cita, haurà d’esmentar-se CENTRE MÒUU com titular dels extractes dels continguts o documents al·ludits, així com la pàgina web WWW.MOUUAUTOSUPERAT.INFO com font de la informació quan correspongui.

 

En aquells casos que els extractes dels continguts o documents inclosos en la pàgina web siguin titularitat d’un tercer, haurà d’indicar-se “© (nom del titular) segons apareix publicat en la pàgina web de CENTRE MÒUU. En qualsevol cas, haurà d’informar-se per correu electrònic a l’adreça mouuautosuperat@hotmail.es.

 

CENTRE MÒUU no es responsabilitza del possible ús inadequat que tercers realitzin d’aquesta pàgina web, ni de la informació que a través d’ella transmetin a tercers. Els continguts proporcionats a través d’aquesta pàgina web tenen caràcter merament informatiu, pel que l’ús que d’aquests pugui fer l’usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari.

 

CENTRE MÒUU es reserva el dret d’exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualssevol us il·lícit per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

 

Tots les dades de caràcter personal que se sol·liciten en la pàgina web, són recaptats per a la correcta gestió de les activitats de CENTRE MÒUU.

 

En cap cas seran utilitzats per a fins distints o cedits a tercers. CENTRE MÒUU està clarament posicionada en contra del “spam”, pel que en cap cas utilitzarà les dades personals per a l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades sense la seva autorització.

 

Les dades de caràcter personal que puguin sol·licitar-se en formularis en la pàgina web, són incorporats als fitxers de tractament de dades que CENTRE MÒUU té convenientment assegurats en el seu poder.

 

Aquesta pàgina web no utilitza tecnologia “cookies” associades ni emmagatzema informació alguna en l’equip des del qual s’accedeix. Tampoc utilitza cap dispositiu que recapti informació personalitzada sobre la navegació dels usuaris. No obstant això, CENTRE MÒUU es reserva el seu possible ús en el futur, amb l’únic fi de facilitar la navegació i usabilitat a qui accedeix a la seva pàgina web, informant adequadament sobre això.

CENTRE MÒUU és l’òrgan responsable del tractament de les dades. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals haurien d’exercir-se dirigint un escrit al Departament d’Atenció al Client de CENTRE MÒUU mitjançant correu electrònic a l’adreça mouuautosuperat@hotmail.es o correu postal a ST. Antoni M. Claret 18, entresol 9 – 08202 sabadell (barcelona), a l’atenció del Departament d’Atenció al Client de CENTRE MÒUU.