Reflexos primitius als nadons: la clau del desenvolupament infantil

06/09/2023 | Sense categoria

Els reflexos primitius són una part fonamental en el desenvolupament inicial dels nadons. Aquests moviments automàtics i instintius, controlats pel tronc encefàlic, desempenyen un paper crucial en les primeres etapes de la vida. En aquest article, explorarem què són els reflexos primitius, per què són importants i com poden afectar el desenvolupament infantil.

Què són els reflexos primitius?

Des del moment de la concepció fins al naixement, el nadó passa les seves primeres etapes de desenvolupament a l’úter matern, envoltat d’un medi acuós. Aquest ambient no només afavoreix el creixement, sinó que també li proporciona una oportunitat única per desenvolupar una sèrie de moviments automàtics i instintius coneguts com a reflexos primitius. Aquests reflexos són controlats pel tronc encefàlic i són essencials per a la supervivència del nadó durant les primeres etapes de la vida fora de l’úter.

La importància dels reflexos primitius:

Els reflexos primitius tenen un propòsit crucial en la vida del nadó. Aquests moviments automàtics li permeten realitzar tasques essencials com ara descendir pel canal del part durant el naixement o succionar per a l’alimentació. Tanmateix, és important tenir en compte que aquests reflexos no estan destinats a ser permanents. En canvi, han de donar pas als reflexos posturals, que són controlats per parts més altes del cervell.

Les conseqüències de mantenir els reflexos primitius actius:

Si els reflexos primitius continuen actius més enllà dels primers mesos de vida, poden tenir repercussions negatives en el desenvolupament infantil. Això pot afectar diverses àrees, incloent-hi:

 1. Habilitats Motoras: Els reflexos primitius poden interferir en el desenvolupament de les habilitats motrius gruixudes i fines del nadó, dificultant el seu progrés en activitats com agafar objectes o caminar.
 2. Percepció Sensorial: Els nadons amb reflexos primitius actius poden experimentar alteracions en la percepció sensorial, com hipersensibilitat a la llum o al tacte.
 3. Desenvolupament Cognitiu: La persistència dels reflexos primitius pot afectar negativament el desenvolupament cognitiu del nadó, incloent-hi la seva capacitat d’atenció i concentració.

Integració dels reflexos: Una oportunitat per al desenvolupament

La integració dels reflexos primitius suposa adquirir noves habilitats i permet que els processos esdevinguin automàtics. Quan aquests reflexos s’integren adequadament, el nadó pot beneficiar-se d’un desenvolupament més saludable en diverses àrees, com les habilitats motoras, el rendiment acadèmic i la coordinació ull-mà.

Detectar problemes d’integració de reflexos:

És important detectar si un nadó no ha integrat adequadament els seus reflexos primitius, ja que això pot oferir pistes sobre les causes de possibles problemes de desenvolupament. Si es detecten problemes en la integració de múltiples reflexos, pot ser un indicatiu d’un retard en el desenvolupament neurològic. En aquests casos, es pot optar per crear un programa d’exercicis personalitzats per ajudar a integrar aquests reflexos no inhibits.

Donar una segona oportunitat al cervell del nadó:

Els nadons humans realitzen una sèrie de moviments estereotipats durant el seu primer any de vida que afavoreixen el seu desenvolupament. Algunes investigacions, com les dels Instituts de Neurologia dels Estats Units i Suècia, suggereixen que aquests moviments poden tenir un efecte inhibidor natural sobre els reflexos primitius. Si aquests moviments no es realitzen o no es realitzen prou sovint, els reflexos poden mantenir-se actius. No obstant això, es pot oferir una segona oportunitat al cervell del nadó a través de la pràctica d’un programa d’exercicis personalitzats. La integració dels reflexos pot tenir impactes positius a nivell motor, acadèmic, de coordinació ull-mà i fins i tot emocional.

Símptomes que indiquen problemes d’integració de reflexos:

Detectar problemes d’integració de reflexos és crucial per abordar els desafiaments de desenvolupament d’un nadó. Alguns símptomes que poden sorgir quan els reflexos no estan integrats adequadament inclouen:

 • Dislèxia i dificultats d’aprenentatge.
 • Males postures.
 • Baixa coordinació ull-mà.
 • Manca d’equilibri.
 • Problemes de lateralitat i moviments creuats.
 • Dificultats en la postura al escriure.
 • Enuresi i problemes de control de l’orina i l’evacuació.
 • Problemes d’atenció i concentració.
 • Dificultats per aprendre habilitats motrius com fer voltes, saltar o muntar en bicicleta.
 • Marejos causats pel moviment.
 • Problemes de comportament, com la introversió o l’agressivitat.
 • Dificultats en el llenguatge, incloent-hi paraules entrecortades i desenvolupament del llenguatge retardat.
 • Hipersensibilitat a la llum, al tacte o a estímuls visuals i cinestèsics.
 • Cal·ligrafia deficient.
 • Hiperactivitat.
 • Dificultat per mantenir l’atenció.
 • Impulsivitat.
 • Problemes d’organització.

La importància de l’atenció primerenca:

En resum, els reflexos primitius són una part vital del desenvolupament infantil. La seva integració adequada pot tenir un impacte positiu en múltiples àrees del desenvolupament, mentre que la seva persistència pot conduir a problemes que afecten la qualitat de vida del nadó. És essencial detectar i abordar els problemes d’integració de reflexos a temps, ja que l’atenció primerenca pot obrir portes a un futur més brillant per als nadons i nens amb dificultats en aquesta àrea crítica del desenvolupament.